Νέα

Πανελλαδική Έρευνα του ΚΕΘΙ για τη διερεύνηση και καταγραφή αντιλήψεων/στάσεων για την παρουσία των γυναικών στην πολιτική

Ενδεικτικά των αντιλήψεων των Ελλήνων σχετικά με τη θέση των γυναικών στην πολιτική είναι τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας «Διερεύνηση και καταγραφή αντιλήψεων και πεποιθήσεων για θέματα συμμετοχής και εκπροσώπησης γυναικών σε δομές λήψης πολιτικών αποφάσεων», η οποία υλοποιείται από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).

Η εμπιστοσύνη των πολιτών για μια σειρά από Θεσμούς για την καλή λειτουργία της δημοκρατίας διαμορφώνεται σε επίπεδα αρκετά κάτω του 50%. Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη καταγράφεται στις γυναίκες πολιτικούς (20,4%) σε σχέση με τους άνδρες πολιτικούς (9,2%).

Παράλληλα, η συντριπτική πλειονότητα των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα (89,1%) δήλωσε ότι δεν έχει σκεφτεί να ασχοληθεί με την πολιτική.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτώμενων, η πλειοψηφία των ανδρών και γυναικών, με ποσοστά άνω του 60%, έχει ψηφίσει γυναίκες στις εθνικές, δημοτικές, περιφερειακές εκλογές και στις ευρωεκλογές.

Εξάλλου, με ισχυρά πλειοψηφικά ποσοστά, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες, συμφωνούν ότι θα ήθελαν να δουν στην περιοχή τους να εκλεγεί μια γυναίκα σε θέση πολιτικής ευθύνης.

Σοβαροί ανασταλτικοί παράγοντες για την ενασχόληση μιας γυναίκας με την πολιτική είναι η αρνητική στάση του οικογενειακού περιβάλλοντος, η έλλειψη υποστήριξης των κομματικών μηχανισμών προς τις γυναίκες, καθώς και η έλλειψη χρόνου.

Για τα αποτελέσματα της έρευνας, η πρόεδρος του ΔΣ του ΚΕΘΙ, κ. Ειρήνη Αγαθοπούλου, δήλωσε τα εξής: «Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής οφείλουν να τα μελετήσουν διεξοδικά όλα τα κόμματα, οι γυναικείες οργανώσεις, αλλά και οι συνδικαλιστικοί φορείς. Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας αφορά την εμπιστοσύνη των πολιτών στα κόμματα, η οποία κινείται σε μονοψήφια νούμερα, και οφείλουμε να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Όσον αφορά τις διακρίσεις και τα εμπόδια, που συναντούν οι γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική, στη συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν σε στερεοτυπικές αντιλήψεις, χρόνια παγιωμένες στην ελληνική κοινωνία και λιγότερο σε πραγματικά εμπόδια, όπως είναι η έλλειψη χρόνου λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Στερεοτυπικές αντιλήψεις, τις οποίες και σε αυτή την προεκλογική περίοδο ακούσαμε να αναπαράγονται από τα πιο επίσημα χείλη, από αρχηγούς κομμάτων και όχι μόνο. Οι γυναίκες αναζητούν στήριξη τόσο μέσα από την οικογένεια όσο και από την Πολιτεία,στήριξη που το ΚΕΘΙ παρέχει συστηματικά τα τελευταία χρόνια μέσω των προγραμμάτων επιμόρφωσης γυναικών, των εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, αλλά και των Συμβουλευτικών Κέντρων. Στις επικείμενες εκλογές, οφείλουμε να στηρίξουμε ΚΑΙ τις γυναίκες υποψήφιες».

* Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΙ www.kethi.gr.

Το Γραφείο Τύπου του Κ.Ε.Θ.Ι.  

Show More

Related Articles

Back to top button
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com