Τοπικά

Πρόσληψη 41 υδρονομέων άδρευσης και 2 εποπτών από τον Δήμο Ελασσόνας

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 41 ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 2 ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2016

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ  07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)   Πιστοποιητικό Γέννησης (σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

2)   Αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων του υποψηφίου Ειδικά οι επόπτες υδρονομέων πρέπει να έχουν τουλάχιστον ενδεικτικό της 4ης δημοτικού.

3)  Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

4) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)

Πληροφορίες

Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού –Υπάλληλος Χρ.Κατσιούλη, εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 ως 13:00 ,6ης Οκτωβρίου 57 Ελασσόνα ΤΚ 40200, τηλ: 2493350219, 2493350240

Show More

Related Articles

Back to top button
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com