Νέα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ειδικής Αγωγής με συνεργασία EUC και Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στην ανάπτυξη μιας σημαντικής συνεργασίας μεταπτυχιακών σπουδών προχώρησαν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά από απόφαση των θεσμικών τους οργάνων και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου από τους δύο Πρυτάνεις, κ.κ. Μ.Α. Δημόπουλο και Κ. Γουλιάμο το Σεπτέμβρη του 2020.

 

Πρόκειται για μια διαπανεπιστημιακή σύμπραξη με την οποία ενδυναμώνεται η συνεργασία μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών οργανισμών επί ενός προγράμματος μου δημιουργεί προστιθέμενη ακαδημαϊκή αξία.

 

 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου «ΜΑ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση», το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναλαμβάνει την πραγματοποίηση της διά ζώσης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητριών/των στην Ελλάδα. Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης (Σχολική Εμπειρία) περιλαμβάνει: α) εργαστηριακά σεμινάρια από ειδικούς σε θέματα εκπαίδευσης μαθητών με αναπηρία, ενταξιακής εκπαίδευσης, διάγνωσης και αξιολόγησης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων και εκπαίδευσης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, β) επισκέψεις σε δομές εκπαίδευσης που φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή άλλες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, γ) εποπτεία σε ομάδες, κ.ά.

 

 

Το ΜΑ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση» έχει διάρκεια 2 έτη, πιστώνεται με 120 ECTS και μοριοδοτείται για προσλήψεις/διορισμούς με 4 μόρια. Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος προσφέρουν τη δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες να: (α) αναπτύξουν θεωρητική κατανόηση και κριτική σκέψη σε θέματα εκπαίδευσης παιδιών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, (β) αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες σχεδιασμού εκπαιδευτικών προσεγγίσεων διαφοροποίησης στο πλαίσιο της ενιαίας εκπαίδευσης ως εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής, (γ)  εμβαθύνουν στο σχεδιασμό και την πραγματοποίηση διαδικασιών εκπαιδευτικής έρευνας και (δ) αποκτήσουν προσόντα παιδαγωγικής επάρκειας μέσα από μαθήματα παιδαγωγικής επιστήμης και διδακτικής μεθοδολογίας. Στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει: υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα σε θέματα φιλοσοφίας, θεωρίας και πρακτικής της ειδικής και της ενιαίας εκπαίδευσης, σε θέματα παιδαγωγικού σχεδιασμού και εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για διάφορες ομάδες μαθητών/τριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο της ενιαίας εκπαίδευσης, σε θέματα μεθοδολογίας εκπαιδευτικής έρευνας και μαθήματα διδακτικής μεθοδολογίας και πρακτικής άσκησης.

 

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισαγωγής από νέους υποψήφιους για το Εαρινό Τετράμηνο 2021 με έναρξη σπουδών 8 Φεβρουάριου 2021, Περισσότερες πληροφορίες καθώς και οδηγίες για υποβολή αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εισδοχής στο 00357-22713000 η στην ιστοσελίδα του πανεπιστήμιου www.euc.ac.cy

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το διαδικτυακό σεμινάριο του εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MA Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση εδώ.

 

 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com