Νέα

Προς ολοκλήρωση εργασιών στην παλαιά Γέφυρα Πηνειού

Μια ασφαλή και πλήρως αναβαθμισμένη Γέφυρα Πηνειού στα Τέμπη θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι οδηγοί από τις 31 Ιανουαρίου 2021, έπειτα από την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

Η τρίμηνη παράταση κρίθηκε αναγκαία, καθώς μια πληθώρα απρόβλεπτων συμβάντων και δυσκολιών καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών στη Γέφυρα Πηνειού, οδήγησε κατ’ επανάληψη στην ανάγκη αναθεωρήσεων της μελέτης ενίσχυσης. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις προκειμένου να παραδοθεί ένα άρτιο και ασφαλές έργο αφορούσαν στη θεμελίωση του τεχνικού, λόγω δυσμενών εδαφικών συνθηκών και ως εκ τούτου  απαιτήθηκαν πρόσθετες εκτεταμένες εργασίες βελτιστοποίησης του εδάφους με τσιμεντενέσεις.

Η έλλειψη της αρχικής μελέτης κατασκευής της γέφυρας καθώς και του μητρώου του έργου, προκάλεσε και την ανάγκη για συχνές τροποποιήσεις της μελέτης, λόγω ευρημάτων κατά τη φάση υλοποίησης της ενίσχυσης, τα οποία δεν αντιστοιχούσαν με τα δεδομένα και τις παραδοχές της μελέτης ενίσχυσης.

Στις ανωτέρω απρόβλεπτες δυσκολίες προστέθηκαν οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν λόγω της πανδημίας σε παραδόσεις υλικών και επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού, με αποτέλεσμα το σύνολο των καθυστερήσεων να ανέλθει στους 7 μήνες, από την αρχική πρόβλεψη ολοκλήρωσης τον Ιούνιο του 2020.

Με κατανόηση για την όχληση των οδηγών που εξυπηρετούνταν στις μετακινήσεις τους από τη γέφυρα του Πηνειού, αλλά και την αιτιολογημένη ανυπομονησία των κατοίκων της περιοχής για την παράδοση σε χρήση αυτού του σημαντικού τοπόσημου, έχοντας όμως ως πρωταρχικό μέλημα την ασφάλεια της υποδομής και των οδηγών, κρίθηκε ως αναγκαία αυτή η χρονική παράταση, προκειμένου το έργο που θα παραδοθεί να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή οδική ασφάλεια αλλά και διατήρηση της αδιαμφισβήτητης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της γέφυρας για πολλές δεκαετίες.

Show More

Related Articles

Back to top button
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com